ohbanka

Салонот за мебел „Гир Риг“ за своите ценети купувачи нуди повеќе можности за плаќање на рати:

– од 6 до 36 рати во соработка со Охридска Банка А.Д Скопје по најповолни услови на пазарот,

– до 12 рати без камата со MASTER кредитна картичка од Охридска банка А.Д Скопје,

– до 12 рати без камата со НЛБ Тутунска банка кредитните картички.

– 24 часа до посакуваното парче мебел! Гир-риг во соработка со НЛБ Тутунска Bанка воведи можност за плаќање на рати,со лична карта!

od facebook